Referte; SVW (scheepvaartverkeerswet) reglementen

 

1) De schipper is verantwoordelijk voor het naleven van bepalingen en de van toepassing zijnde reglementen.

 

2) De schipper dient reglementair voorzorgmaatregelen te nemen die volgens goed zeemanschap of door omstandigheden waarin het schip zich bevindt, ten einde te voorkomen dat;

- personen in gevaar worden gebracht.

- schade veroorzaakt wordt aan andere schepen.

- schade aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden.

- veiligheid en vlot verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

 

Met andere woorden;

Als schipper zijnde ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je opvarende en de gevolgen van je handelingen. Indien een schip in een noodsituatie terecht komt en daarbij slachtoffers te betreuren zijn, zal justitie toetsen of de schipper nalatigheid verweten kan worden, dit naast het persoonlijk leed dat je mogelijk al overkomen is.

 

3) De schipper van een schip dat zich in de nabijheid bevindt van een schip welke door een ongeval is getroffen, waarbij personen gevaar lopen of waardoor een vaarwater dreigt te versperren, is verplicht, voor zover dit met de veiligheid van zijn schip is te verenigen, onverwijld bijstand te verlenen.

VERANTWOORDELIJKHEID SCHIPPER

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

INLEIDING

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: kan mij dit overkomen
Tekstvak: KNRM
Tekstvak: crisis.nl
Tekstvak: waarom een draaiboek
Tekstvak: verantwoordelijkheid schipper
Tekstvak: < terug

Inleiding

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen