IN AFWACHTING REDDING

Vooral bij een ernstige situatie

Een moeilijke tijd, vaak lijkt deze heel lang te duren voordat hulpverlening er is.

- Bereidt aankomst hulpverlening voor.

- Wees inventief wat te doen.

- Laat je niet gek maken.

- Bij gewonden, pas EHBO toe als noodzakelijk

- Ga niet onnodig met ernstig gewonden lopen sjouwen, laat dat aan deskundige over. (bij een brandend of zinkend schip zijn er vanzelfsprekend andere prioriteiten)

Tekstvak: < terug

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

NOODSITUATIES LEIDEN

Tekstvak: kinderen & opvarende

in afwachting redding

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding

Noodsituatie leiden

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen