FLYER NOODTEKENS & SEINEN RPR

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: RPR
Tekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug

NOODTEKENS & SEINEN

Tekstvak: BPR
Tekstvak: NOODTEKENS EN SEINEN
RPR

Doel: In geval van NOOD de juiste tekens en seinen weten te geven.


RPR Rijnvaart Politie Reglement


Noodtekens
(Ref. RPR artikel 3.30)
Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen:
- een licht rondzwaaien. ('s-nachts)
- een rode vlag rondzwaaien. (of ieder ander geschikt voorwerp)


Geluidsseinen
(Ref. RPR artikel 4.04)
Indien een schip dmv geluidseinen hulp wil inroepen (schip in nood, 
man overboord, enz) mag het laten horen:
- reeks klokslagen.
- herhaalde lange stoten.


Voor uitvoering geluidsseinen zie achterzijde Almanak deel II.

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Noodtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen