FLYER NOODTEKENS & SEINEN SRGM

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: RPR
Tekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug

NOODTEKENS & SEINEN

Tekstvak: BPR
Tekstvak: NOODTEKENS EN SEINEN
SRGM

Doel: In geval van NOOD de juiste tekens en seinen weten te geven.


SRGM Scheepvaart Reglement Gemeenschappelijke Maas


Noodtekens
(Ref. SRGM artikel 3.46)
Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, moet de volgende seinen, hetzij afzonderlijk hetzij een combinatie hiervan, tonen dan wel geven:
- een vlag rondzwaaien. (of ieder ander geschikt voorwerp)
- een licht rondzwaaien. 
- vuurpijlen, lichtkogels, parachute lichten of rookbommen.
- een vlag met daarboven of daaronder een bol of gelijkend voorwerp tonen.
- reeks klokslagen.
- herhaalde lange stoten.
- medische hulp inroepen: 4 korte stoten gevolgd door een lange stoot.


Voor uitvoering geluidsseinen zie achterzijde Almanak deel II.

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Noodtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen