FLYER REDDING PER REDDINGSHELIKOPTER

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

KOMST REDDERS

Tekstvak: PER REDDINGHELIKOPTER


Doel: Aanwijzing KNRM voor een veilige helikopter redding.


Noot:
Steek nooit een parachutefakkel af met een helikopter in de buurt

1) Losse spullen zoals zeilen, lijnen, losse verstaging vastzetten.

2) Gebruik op verzoek handstakellicht of rooksignaal.

3) Volg aanwijzing helikopterpiloot op.

4) Hijsen zal normaal via achterdek gebeuren, achterdek vrijmaken.

5) Geen marifoon gebruiken met helikopter boven je, tenzij gevraagd.

6) Probeer schip stabiel te houden als er motor vermogen is, koers en vaart op aanwijzing piloot.

7) Nooit direct hijslijn pakken, piloot aard hem eerst in water, daarna hijslijn grijpen.

8) Pas op dat hijslijn nergens achter blijft haken en nooit vast binden.

9) Wordt er een eerst hulplijn neergelaten, zet puts klaar om de hulplijn in op te schieten.


(bron KNRM)
Tekstvak: reddinghelikopter
Tekstvak: < terug
Tekstvak: reddingboot
Tekstvak: medevac

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Komst redders

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen