FLYER EVACUEREN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

SCHIPVERLATEN

Tekstvak: EVACUEREN


Doel: Voorbereiding fase om schip te verlaten en verzamelen op een veilige plaats op het schip.


Geen tijd
Overtuig je ervan dat er geen opvarenden zijn achter gebleven en
verlaat schip.


Wel tijd
1) Zekerstellen dat noodgeval gemeld en ontvangen is!

2) Opvarende verzamelen op een veilige plaats op het schip.

3) Overtuig je ervan dat alle opvarende aanwezig zijn

4) Neem geen onnodig risico door benedendeks te gaan.

5) Denk aan warme beschermende kleding en hoofdbedekking.

6) Reddingvesten aandoen en zekeren.

7) Schakel alle stroomverbruikers uit, behalve die voor plaatsbepaling en communicaties.

8) Alle reddingboeien onder hand bereik.

9) Noodtas & EHBO tas klaarzetten.

10) Zo nodig drijfeiland maken.
Tekstvak: evacueren
Tekstvak: bijboot
Tekstvak: overboord springen
Tekstvak: < terug
Tekstvak: reddingvlot
Tekstvak: > toelichting

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Schipverlaten

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen