Nu je een beeld hebt van mogelijke brandhaarden, zou je kunnen bedenken hoe deze zo efficient mogelijk te blussen zijn.

 

Ken je brandhaardsoorten en geschikt blusmiddel ervoor op je boot!

 

Voorbeelden;

- Brand in een afgesloten ruimte, hoe te blussen?

- Heeft de motor c.q. technische ruimte en eigen automatisch blus systeem?

Zo niet, is het verstandig om motorluik te openen om te kunnen blussen?

- Probeer te voorkom dat er extra zuurstof bij komt.

- Vlam in de pan! heb je een blusdeken bij de hand?

- Brand in zekering kast, waarmee ga je die blussen?

- Omvormer/lader in brand, meestal in een afgesloten ruimtes, kun je erbij komen met de blusser zonder dat er extra zuurstof bijkomt?

- Kachel oververhit en in brand geraakt (beveiliging defect), hoe en waarmee te blussen, kun je erbij komen?

- enz.

- Loop al je brandhaarden eens na hoe je die zou kunnen blussen.

(vooral die in afgesloten ruimtes)

 

Noot

Met het blussen van componenten in een afgesloten ruimtes kun je voorkomen dat er extra zuurstof bij komt door preventief afsluitbare blus openingen te maken.

BRANDHAARD AANVALPLAN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

BRAND AAN BOORD

reddingsboeiTekstvak: preventie
Tekstvak: kinderen
Tekstvak: brandaanvalplan
Tekstvak: < terug
Tekstvak: brandhaarden
Tekstvak: ankeren

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Brand aan boord

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen