FLYER BRAND AAN BOORD

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

BRAND AAN BOORD

Tekstvak: BRAND AAN BOORD


Doel: Veiligstellen opvarende en brandaanvalsplan.


1. Denk aan je eigen persoonlijke veiligheid.

2. Opvarende in veiligheid brengen.

3. Alarmeer hulp instanties.

4. Tracht vuur te doven.
- Gasfleskranen sluiten.
- Spanningshoofdschakelaars uitzetten.
- Met blusser vuur doven.
- Ga niet terug in een met rook gevulde ruimte.
- Zo nodig luchttoevoer afsluiten, door ramen en deuren te sluiten.

5. Houdt rekening met (vervolg)ontploffingen.

6. Bereidt evacuatie en schipverlaten niet te laat voor.

7. Stel reddingsvlot/bijboot bovenwinds veilig.

8. Pas EHBO toe als nodig.

9. Verlaat schip als nodig.
Tekstvak: preventie
Tekstvak: kinderen
Tekstvak: brandaanvalplan
Tekstvak: > toelichting
Tekstvak: brandhaarden
Tekstvak: ankeren

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten

Brand aan boord

Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen