Onderhoud en technische staat van je elektrische/gas/brandstof en overige technische boordsystemen is het uitgangspunt om brand te voorkomen.

 

- Bedenk wat bij jou aan boord een brandhaard zou kunnen zijn.

- Inventariseer dan je brandhaard types.

- Zorg dan voor voldoende en de juiste blusmiddelen.

- Heb een brandaanvalsplan.

- Plaats rookmelders in alle slaap & verblijf vertrekken, sla er geen over!

- Heb een blusdeken nabij kombuis.

- Zodra je op de boot bent, alle vluchtluiken op unlock stand!

- Verf en oplossingsmiddelen aan boord? Zorg dat deze goed afgesloten zijn.

- Vette poetslappen in plasticzakje afsluiten en meteen afvoeren.

- Heb een ontsnappingsplan met een brandhaard midscheeps, voorin en achter.

(afhankelijk grote en indeling van je schip)

 

Bedenk mogelijkheden voor je eigen situatie hoe je een brand kan voorkomen. Hoe een brand te blussen met een zo effectief mogelijk aanpak en houdt rekening met het volgende;

- Een plezierjacht staat zo vol met giftige rookgassen.

- Als iedereen slaapt is de kans groot dat het schip al vol met giftige rookgassen staat voordat je wakker wordt.

- Een rookmelder kan levensreddend zijn!

- Wordt door de brandhaard de ontsnapping route geblokkeerd?

- Heb je een noodbijl(tje) op een slimme plaats hangen om in noodgeval een deur of raam open te breken.

PREVENTIE

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

BRAND AAN BOORD

Tekstvak: kinderen

preventie

Tekstvak: brandaanvalplan
Tekstvak: < terug
Tekstvak: brandhaarden
Tekstvak: ankeren

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Brand aan boord

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen