Tekstvak: MAAK LIGPLAATS GEEN ZOEKPLEK VOOR HULPVERLENING

IN SITUATIES WAAR ELKE SECONDE TELT


Doel: Hulpdiensten met spoed bij je zien te krijgen.

Noot: Op onze plassen, meren, vaarten, sloten e.d. is het voor de 
hulpverlening vaak lastig om je te vinden en/of te bereiken, daarom:


1) Ken je ligplaats locatie en weet die correct door te geven.

2) Overleg met hulpverlening wat te doen indien je moeilijk bereikbaar bent.

3) Zodra je merkt dat hulpverlening naar je zoekt;

a. Ontsteek een handstakellicht (dag en/of nacht)

b. Ontsteek een rooksignaal (dag)

c. Geef andere noodtekens/geluidsseinen om de aandacht te trekken.

FLYER MAAK LIGPLAATS GEEN ZOEKPLEK VOOR HULPVERLENING

Tekstvak: > toelichting

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

of

 

of

reddingsboei

ZOEKPLEK HULPVERLENING

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening

Zoekplek hulpverlening

Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen