Onmanoeuvreerbaar (voortstuwingsverlies of besturingsproblemen).

Zo'n situatie zou je kunnen overkomen door een technisch mankement of een stevig stuk zwevend landbouwplastic in de schroef.

 

Al naar gelang omstandigheden, probeer een veilige positie te bereiken. Druk bevaren rivieren/kanalen zijn sporadisch voorzien van aanlegbare plaatsen. Vooranker gaan is dan het alternatief. Op rustige rivieren en kanalen heb je mogelijk de tijd om maatregelen te nemen. Indien er vaste aanlegbare oevers zijn kun je daar aan afmeren. Schip kan dan wel te keer gaan. Wees inventief met de middelen die je hebt om aan wal te komen al naar gelang grote van je schip, zoals b.v. peddelen, bomen, lijn uit gooien om een paal. Mogelijk is er toevallig iemand op de wal die een hand voor je wil uit steken om een lijn op te vangen. Met lichtgewicht paraplu/dreg anker richting oever gooien en schip naar wal trekken. Met bijboot een lijn overbrengen (verleng zo nodig met meerdere landvasten) of met bijboot (met motor) schip naar oever slepen. Heb je boeg en hekschroef, probeer het daarmee. Zo kun je de situatie beheersen en oplossen.

 

Op druk bevaren rivieren en kanalen is de situatie geheel anders. Hier kun je plots klap in een levensbedreigende situatie terecht komen. Hoe je hier reageert, kan het verschil zijn tussen: op tijd een 'veilige' positie zien te bereiken of een redelijke kans in aanvaring te komen met beroepsvaart, krib, brugpijler, stuw of ander obstakel. Het geluk dat iemand je direct op sleeptouw kan nemen is het beste wat je kan overkomen.

 

Een dergelijk calamiteitenplan bestaat uit 3 stappen;

Stap 1 - Stabiliseer situatie.

Stap 2 - Handhaaf gestabiliseerde situatie.

Stap 3 - Oplossen situatie.

 

Noot

Aanvaring met beroepsvaart leidt meestal tot direct zinken van een plezierjacht.

Kribben, brugpeilers en stuwen kunnen door de stroom het schip doen kapseizen. Besef dat dit levensbedreigende situaties kunnen zijn.

 

Noot

Heb je nog enig voortgang voordat je geheel stilvalt, gebruikt direct die energie om de meest veilige positie te naderen.

 

Noot

Ga niet achteruit-vooruit slaan om de schroef proberen vrij te krijgen. Hierdoor verlies je belangrijke tijd om een veilige positie trachten te bereiken en loop je grotere kans opgenomen te worden door de hoofdstroom, wat zeer onwenselijk is. Doe dit pas vanuit de gehandhaafde situatie.

 

Noot

Bedenk dat bij stilval je schip hevig te keer kan gaan in de aanwezige golven.

Dit is een slecht moment om ook nog overboord gaan.

 

Noot

Het geluk dat iemand je direct op sleeptouw kan nemen is het beste wat je kan overkomen, zo niet volg deze procedure.

TOELICHTING

Tekstvak: < terug

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

ONMANOEUVREERBAAR

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Onmanoeuvreerbaar

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen