RIVIEREN EN KANALEN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

VEILIGER VAREN

Tekstvak: Doel: Bewustwording van veilig varen op druk bevaren rivieren en kanalen. 

Druk bevaren rivieren en kanalen zijn niet altijd een pretje voor de pleziervaart. Beroepsvaart kunnen lastige steile hekgolven produceren, weerkaatsend tussen de rechte oevers, ons plezierjacht flink laten rollen en stampen. Soms komt er geen eind aan. Beroepsvaart vaart gemiddeld sneller dan pleziervaart en hebben in principe bijna altijd voorrang. Meestal zijn er bijzondere bepalingen van toepassing. 
Dit maakt het niet aantrekkelijk. Een goede voorbereiding is noodzakelijk.

Denk hierbij aan;
- technische staat schip. 
- uitrusting.
- voorbereiding schip.
- zeemanschap.

Technische staat schip
Op dit soort vaarwegen is het niet prettig dat 'Murphy' bij je langs komt. Een technische storing komt hier wel heel erg slecht uit. Deze kunnen leiden tot ernstige gevolgen.

Uitrusting schip
Zorg dat je schip toereikende en in orde zijnde uitrusting heeft. In tegenstelling tot de andere reglementen kent SRGM (artikel 2.02a) een verplichte scheepsuitrusting voor varende kleine schepen, zie 'SGRM verplichte uitrusting'.

Voorbereiding schip
Bereidt schip voor als varen op groot water, zie 'Voorbereiding grootwater'.

Zeemanschap
Een schipper dient reglementair voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goed zeemanschap of door omstandigheden waarin het schip zich kan gaan bevinden, ten einde te voorkomen dat personen in gevaar worden gebracht, schade veroorzaakt wordt aan andere schepen of veiligheid en vlot verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.
- besef waarmee je bezig bent.
- beheers de hoofdregels en de afwijkingen op het van toepassing zijnde vaarreglement van dat water.
- heb je een marifoon, 'luister uit'.
- beheers het 'op blauwe borden varen'.
- laat een bemanningslid als extra uitkijkpost meekijken.
- wees alert op verandering scheepsbewegingen beroepsvaart.
- let vooral op 'van achter oplopende' schepen.
- vermijdt 'dode hoeken' van beroepsvaart.
- laat tijdig jouw vrij varende koers zien.
- houdt rekening met zuigingen tijdens passeren en oplopen.
- laat opvarende die benedendeks zijn, hooguit verblijven in de algemene leefruimte.
- eerst volgende afslag is meestal verder dan je gewend bent.
- kombuis niet als zodanig varend gebruiken.

Nood-, Waarschuwing- en Geluidsseinen/tekens
Zorg ervoor dat je deze seinen en tekens beheerst en de middelen hebt om die zelf te kunnen geven.

Hoge waterstanden
Een hoge waterstand levert hoge stroomsnelheden.
Overtuig je ervan dat jou schip dat aankan

Druk bevaarbare rivieren en kanalen
Het varen op deze wateren waar veel schepen elkaar ontmoeten vergt veel kennis van de van toepassing zijnde reglementen en inzicht hoe die toe te passen. Ook zijn er meestal bijzondere bepalingen van toepassing. Tegemoet komende beroepsvaart kan aangeven de andere zijde te verkiezen van het vaarwater. Schip toont dan een blauwbord met wit flikkerlicht. Hier verder genoemd als 'op blauwe borden varen'. Beroepsvaart dient dit op sommige wateren aan kleine schepen te tonen, terwijl op een ander water dit niet verplicht is. Zo ook dient een klein schip op sommige water hierop te reageren en een ander water juist weer niet. De bochtige en onoverzichtelijke bovenloop van de Gelderse IJssel en de drukke Waal wordt een beginnende watersporter afgeraden. Zie 'vaarweg informatie'.

Geniet van onze rivieren
Het rivierenlandschap kan prachtig zijn met mooie weidse vergezichten. Met de juiste voorbereidingen en 'vaar met verstand' kun je er veel van genieten.

Varen doe je samen project
Tijdens HISWA te water 2007 is door een aantal belangrijke partijen het Convenant Varen doe je samen! getekend.
"Door informatieverstrekking beperken van de risico's die kunnen ontstaan op plaatsen waar beroepsvaart en recreatievaart in elkaar vaarwater zitten".
Informatieve site voor veilig varen samen met beroepsvaart!
Zie link naar 'varen doe je samen', en klik op gebieden. Zie ook de knooppunt boekjes!
Tekstvak: vaarweg informatie
Tekstvak: man over boord
Tekstvak: SRGM verplichte uitrusting
Tekstvak: >>> link naar 'Varen doe je samen'
Tekstvak: Home
Tekstvak: Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater
Tekstvak: Navigatie
Tekstvak: Reddingsvest discipline
Tekstvak: Discipline

Rivieren en kanalen

Tekstvak: Uit je doppen kijken