Onmiddellijk voor anker gaan

Door onmiddellijk voor anker te gaan voorkom je dat de boot door de hoofdstroom opgenomen wordt. Immers je vaart toch aan uiterste stuurboordzijde van de vaargeul of kanaal ofwel de meest veilige positie om vrij te varen van scheepsverkeer. Stel alles in geding om die positie te behouden. Bedenk wel dat een 'op dit moment veilige positie' even later een niet veilige positie kan zijn. Mogelijk lukt het je nog, voordat het anker eruit gaat, om net buiten de vaargeul te komen, ofwel de meest veilige positie te bereiken. Let op kribben en obstakels.

Daarom is het belangrijk voortstuwingsverlies direct te herkennen en correct te handelen. Twijfel je, of wacht je te lang, dan zal je spoedig door de hoofdstroom opgenomen worden, wat zeer onwenselijk is. Zodra je voor anker ligt heb je de situatie gestabiliseerd.

 

Noot: Schip kan dwars of inmiddels achterstevoren stuurloos drijven.

Denk er wel aan, op stroom, door de stroomsnelheid de ankerketting met geweld eruit gaat! Kom daar niet in de buurt! Zodra anker grijpt het schip een ruk krijgt, waarschuw bemanning hiervoor. Overboord gaan is niet ondenkbaar.

Schip zal een snor krijgen waardoor het lijkt dat je vaart. Wat je feitelijk ook doet in de stroom.

STAP 1: STABILISEER SITUATIE

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

ONMANOEUVREERBAAR

Tekstvak: < terug
Tekstvak: stabiliseer situatie
Tekstvak: handhaaf situatie
Tekstvak: oplossen situatie

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Onmanoeuvreerbaar

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen