1) Alarmeer betreffend verkeerspost en omgeving.

Neem contact op met betreffende verkeerspost of dichtstbijzijnde brug of sluispost.

Zie bij: Wie alarmeren.

Door je positie exact door te geven kunnen zij het overige vaarverkeer waarschuwen en om je heen begeleiden. Mogelijk kunnen zij zo nodig hulpverlening naar je sturen.

 

2) Bombardeer een bemanningslid tot uitkijkpost.

Uitkijkpost let op de omgeving, volgt manoeuvres van elk schip en waarschuwt bemanning tijdig voor een dreigende aanvaring. Hierdoor kunnen de overige opvarende zich toespitsen op handhaving gestabiliseerde situatie en herstelwerkzaamheden.

 

3) Laat zien dat je niet kunt manoeuvreren.

Geef de juiste waarschuwing, geluid en/of noodtekens & seinen.

Zie bij Noodtekens & seinen.

Zie bij Waarschuwingtekens & seinen voor onmanoeuvreerbaar zijn.

 

4) Bereidt evacuatie voor.

Iedereen reddingvesten gezekerd aan! Opvarende die benedendeks verblijven dienen zich gereed te houden om direct bovendeks te kunnen komen. Rolt en/of stampt het schip hevig, laat je niet onverwacht overboord te gaan!

 

5) Bij dreigende aanvaring 'waarschuw die schipper'.

Indien pnt 1 & 3 onvoldoende blijkt, stel alles in het werk om die schipper tijdig te waarschuwen van je situatie zodat hij maatregelen kan nemen om uit te wijken. Ontsteek zo nodig tijdig een handstakellicht, dit sein is op dit moment zeer effectief. (Per marifoon is het maar de vraag of zij je visueel direct herkennen, anders had die schipper al eerder uitwijkmaatregelen genomen). Onmiddellijk alle opvarende bovendeks laten komen.

 

6) Continueer je situatie en wees alert op je omgeving.

Uitkijkpost handhaven, volg manoeuvres van ieder schip. Wees alert voor een krabbend anker. Controleer situatie bovendeks. Ook beroepsvaart is verplicht om een aanvaring te voorkomen in een dergelijke situatie! Dus zorg ervoor dat die schipper jou ziet, dat is je enige garantie. Deze situatie kun je redelijke wijs enige tijd handhaven.

STAP 2: HANDHAAF SITUATIE

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

ONMANOEUVREERBAAR

Tekstvak: > wie alarmeren
Tekstvak: < terug
Tekstvak: stabiliseer situatie

handhaaf situatie

Tekstvak: oplossen situatie

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Onmanoeuvreerbaar

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen