Tekstvak: Doel: Bewustwording voor het dragen van een reddingvest.

Heb je wel eens op een binnenwater in een situatie verkeerd dat je bij jezelf dacht, hier zou ik toch niet overboord willen gaan. Had je dan wel een reddingsvest aan? Droeg je ook nog regenkleding?

Veiligheidsuitrusting voor de pleziervaart vallen in Nederland nagenoeg niet onder een wettelijke verplichting. Alleen voor snelle motorboten en het Gemeenschappelijke Maas gebied geldt een verplichting, zie 'reddingvest verplichtingen'.

De reglementen van de SVW (scheepvaartverkeerswet) stellen kortweg: Een schipper dient reglementair voorzorgsmaatregelen te nemen die volgens goed zeemanschap of door omstandigheden waarin het schip zich bevindt, ten einde te voorkomen dat personen in gevaar worden gebracht.

Wel zijn er instanties die aanbevelingen geven. Dus hoe je dat doet is de verantwoordelijkheid van de schipper. Iedere schipper heeft zo zijn eigen regels. Je moet dan wel oog hebben voor risico's die je kunt lopen. Zie je geen risico's dan zal je hem niet dragen. Opvallend is als zeilers er een dragen, motorboot opvarende dit zelden doen. Kennelijk beschouwt men zich op een motorboot veiliger. Toch is dat vaarwater hetzelfde als men overboord gaat.

De KNRM geeft voor kustwachtverzorging gebied aanbevelingen wanneer een reddingvest te dragen d.m.v. de zeevast veiligheidtips.
De KLPD vaarwijzer geeft aanbevelingen voor kinderen en niet zwemmers.
Hoe zit het dan met de overige binnenwateren waar de pleziervaart uitbundig plaats vindt? Het gebied waar je zelden ziet dat men er een draagt. Komen hier dan geen gevaarlijke situaties voor? Kijk jezelf eens recht in een 'veiligheidsrisico spiegel' en zie dat er wel degelijk gevaren zijn. Kijk niet naar het veilige gevoel dat je schip levert, maar kijk buiten naar de omstandigheden, het ruwe water waarin je vaart. Zie jezelf en/of je kinderen en opvarende overboord gaan in die omstandigheden. Kunnen zij dat redden zonder reddingvest? Dat is de vraag die jezelf moet stellen voor een besluit.

Een hulpmiddel tot besluitvorming zou kunnen zijn;
Als de omstandigheden dermate zijn dat je in het water niet veilig zou voelen zonder reddingvest. Houdt hierbij rekening met het 'kunnen' van je opvarenden, en mogelijk toestand waarin een drenkeling zich zou kunnen bevinden.

Die omstandigheden zouden kunnen zijn:
- Flinke golven lopen. (winderige plassen/meren)
- Rivieren. (heb je er wel eens in gezwommen met kleren aan? Heb je die draaikolken en zuigingen wel eens gezien met hoog water?
- Regenkleding draagt.
- Drukbevaren kanalen. (aanhoudende wilde golfslag)
- Bovendeks zijn/begeven in ruw weer/water.
- Brug en sluis passage in ruw weer/water
- zie ook toelichting MOB.
- zie ook MOB bij Varen op rivieren en kanalen.

REDDINGVEST DISCIPLINE

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: >>>
Tekstvak: reddingvest verplichtingen
Tekstvak: KNRM aanbevelingen
Tekstvak: >>>

VEILIGER VAREN

Tekstvak: Home
Tekstvak: Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater
Tekstvak: Navigatie

Reddingsvest discipline

Tekstvak: Discipline
Tekstvak: Rivieren en kanalen
Tekstvak: Uit je doppen kijken