NAVIGATIE

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

VEILIGER VAREN

Tekstvak: Doel: Navigatie methodes & planning op groter water om verantwoord van A naar B te varen.

Middelen
- kaarten.
- plotters.
- gps.
- digitale systemen.
- kompassen vast/hand.
- navigatie linialen, passer.
- getij en stroomtabellen/atlassen.
- verrekijker.

Belangrijk
Waar je op groter water ook vaart, zorg ervoor dat je altijd weet waar je zit.
Welk navigatie middel je daarvoor gebruikt maakt niet uit, als het maar betrouwbaar is. Zorg voor back-up indien een elektronisch/digitaal systeem uitvalt.

Planningmethodiek voor een veilige oversteek op groot (binnen)water
Het is verstandig om een route nauwkeurig te plannen voordat men vertrekt.
Zeker als dit onbekend water voor je is. Het is niet verstandig om dit pas tijdens de oversteek te doen, heel gemakkelijk kan iets over het hoofd gezien worden en/of vergissingen gemaakt met alle gevolgen van dien.

Wadden en Zeeuwse delta varen
Varen in delta gebieden zoals op de Wadden en Zuid-Hollandse/Zeeuwse wateren heeft een heel andere dimensie. Als je alleen de vaargeulen volgt zal dat nog wel meevallen. In principe kun je betonde vaargeulen met laagwater bevaren (afhankelijk van boot). Overtuig je er wel eerst van! Bedenk wel dat de nodige kennis en voorbereidingen nodig zijn. Veel informatie is te vinden als je googled met onderwerpen zoals wadvaren. Ook zijn er de nodige cursussen.
Tekstvak: planning methodiek
Tekstvak: desorientatie
Tekstvak: Home
Tekstvak: Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater

Navigatie

Tekstvak: Reddingsvest discipline
Tekstvak: Discipline
Tekstvak: Rivieren en kanalen
Tekstvak: Uit je doppen kijken