COMPLEET OVERZICHT ALLE REGLEMENTEN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN

Tekstvak: ANWB Almanak Deel I
Verzamel uitreksel van waarschuwingtekens en seinen.

Noot: 'Zo nodig' wil zeggen alleen als er gevaar voor aanvaring is.
(ref. Klein Vaarbewijs Cursusboek)

Binnenvaart Politie Reglement
Bijkomende tekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden
BPR artikel 3.18
Een schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet, teneinde dit kenbaar te maken, als bijkomende tekens zo nodig tonen:
's-nachts;
1a. een rood licht waarmee heen en weer wordt gezwaaid, klein schip mag wit licht zijn, of
1b. twee rode gewone rondom schijnende lichten in een verticale lijn met een onderlinge  afstand van ongeveer 1 meter, op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat zij van alle zijden zichtbaar zijn.
overdag;
1c. een rode vlag waarmee heen en weer gezwaaid wordt, of
1d. twee zwarte bollen in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter, op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat zij van alle zijden zichtbaar zijn.
2. De in het lid 1 bedoelde tekens vervangen het in bijlage 6 onder A vermelde geluidsseinen of vullen dat aan. De vlag mag vervangen worden door een bord van dezelfde kleur.

Tekens van stilliggende schepen
BPR artikel 3.20 lid 4 & 5
4. Een kleinschip dat stilligt in een vaarwater moet voeren:
's-nachts;
a. wit licht rondom schijnend.
overdag;
b. zwarte bol rondom zichtbaar.
(zie lid 5 voor definitie vaarwater)

Geven van geluidsseinen
BPR artikel 4.02 lid 2
2. Een klein schip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig attentie seinen geven vermeld in afdeling A van bijlage 6;
- attentiesein.
- ik kan niet manoeuvreren.
- het noodsein.
En mag zo nodig geluidsseinen geven vermeld in afdeling A van bijlage 6;
- een der overige algemene geluidsseinen.
En mag zo nodig geluidsseinen geven vermeld in afdeling G van bijlage 6;
- het mistsein.
Zie ook de toelichting & noot van artikel 4.02.

Algemene geluidsseinen
BPR bijlage 6 afdeling A, 
Geluidsseinen kleine schepen;
- attentie sein.
- ik ga stuurboord uit.
- ik ga bakboord uit.
- ik sla achteruit.
- ik kan niet manoeuvreren.
- er dreigt gevaar voor aanvaring.
- verzoek om medische hulp.
- noodsein, herhaalde stoten.
- noodsein, reeks klokslagen.
- blijfweg sein.
- verzoek tot openen brug/sluis.


Rijnvaart Politie Reglement
Bijkomende tekens van varende schepen die onmanoeuvreerbaar zijn
RPR artikel 3.18 
Een varend schip dat onmanoeuvreerbaar is moet, behalve de overige tekens voorgeschreven bij dit reglement, zo nodig;
's-nachts;
- een rood licht tonen waarmee heen en weer wordt gezwaaid.
overdag;
- een rode vlag of roodbord waarmee heen en weer wordt gezwaaid.
- het geven van bij dit reglement voorgeschreven geluidssein, dan wel zowel het een als het ander tegelijkertijd verrichten.

Tekens van stilliggende schepen
(ref. RPR artikel 3.20 lid 2)
2. Een kleinschip dat stilligt in een vaarwater moet voeren:
's-nachts;
a. wit licht rondom schijnend.
(zie lid 5 voor definitie vaarwater)

Geven van geluidsseinen.
RPR artikel 4.02 lid 2
Kleine schepen mogen zo nodig de algemene geluidsseinen geven, vermeld in afdeling A van bijlage 6

RPR bijlage 6 afdeling A;
- attentie sein.
- ik ga stuurboord uit.
- ik ga bakboord uit.
- ik sla achteruit.
- ik kan niet manoeuvreren.
- er dreigt gevaar voor aanvaring.
- noodsein, herhaalde lange stoten.
- noodsein, reeks klokslagen.


Scheepsvaart Reglement Gemeenschappelijke Maas
Bijkomende tekens van varende schepen die onmanoeuvreerbaar worden
SRGM artikel 3.18
1. Een varend schip dat onmanoeuvreerbaar is moet als bijkomende licht zo nodig tonen;
's-nachts;
- een rood of wit licht tonen waarmee heen en weer wordt gezwaaid.
2. Het schip moet zo nodig tevens de reglementaire geluidsseinen geven.

Tekens van stilliggende schepen
SRGM artikel 3.20 lid 2
2. Een kleinschip dat stilligt in een vaarwater moet voeren:
's-nachts;
a. wit licht rondom schijnend.
(zie lid 3 voor definitie vaarwater)

Bijkomende dagtekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden
SGRM artikel 3.35
1. Een schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet als bijkomende dagtekens zo nodig tonen;
- rode vlag waarmee heen en weer wordt gezwaaid.
- vlag mag vervangen worden door een rood bord.
2. Schip moet zo nodig tevens de reglementaire geluidsseinen geven.

Geven van geluidsseinen
SGRM artikel 4.02 lid 2
2. Een klein schip moet zo nodig geven;
- attentie sein.
- ik kan niet manoeuvreren sein.
- mag zo nodig een der overige algemene geluidsseinen geven.

(Algemene) Geluidsseinen
SGRM artikel 4.02 lid 1
- attentie sein.
- ik ga stuurboord uit.
- ik ga bakboord uit.
- ik sla achteruit.
- ik kan niet manoeuvreren.
- er dreigt gevaar voor aanvaring.


Scheepsvaart Reglement Kanaal van Gent naar Terneuzen
Aandachts- en waarschuwingsseinen
SRKGT artikel 36 lid 1
1. Wanneer het nodig is om de aandacht te trekken van een ander schip, mag elk schip een licht- of een geluidssein geven, dat niet kan worden verward met een bij dit reglement voorzien sein noch een licht of een sein dat bij de betonning of bij de bebakening in gebruik is.


Scheepsvaart Reglement Westerschelde
Manoeuvreer en Waarschuwingsseinen
SRW artikel 34 lid 1a
1a. Een kleinschip mag genoemde geluidsseinen geven.
- ik verander koers naar stuurboord.
- ik veranderkoers naar bakboord.
- ik sla achteruit.
- ik kan niet manoeuvreren.

Aandachts- en waarschuwingsseinen
SRW artikel 36 lid 1 & 3
1. Wanneer het nodig is om de aandacht te trekken van een ander schip, mag elk schip een licht- of een geluidssein geven, dat niet kan worden verward met een bij dit reglement voorzien sein noch een licht of een sein dat bij de betonning of bij de bebakening in gebruik is.
3. Eveneens moet een lange stoot als waarschuwingssein worden gegeven, indien het onder bijzondere omstandigheden nodig is de aandacht te trekken ter voorkoming van aanvaring.


Scheepsvaart Reglement Eemsmonding
Gevaars- en waarschuwingsseinen
SRE artikel 13 
Indien een schip een ander schip in gevaar brengt of door een schip zelf in gevaar wordt gebracht, geeft het tijdig tweemaal na elkaar een lange stoot en vier korte stoten als gevaar- en waarschuwingssein.


Internationale Bepaling ter Voorkoming van Aanvaring op zee
Manoeuvreer- en waarschuwingsseinen
BVA voorschrift 34 
Hier zijn in enkele situaties seinen opgenomen waar geen uitzondering wordt gemaakt voor kleine vaartuigen. Motorjachten zijn dan verplicht geluidsseinen te geven.
Zie noot van dit voorschrift.

Seinen om de aandacht te trekken
BVA voorschrift 36 
Wanneer het nodig is mag ieder schip geluidsseinen geven zoals in dit voorschrift omschreven is.
Tekstvak: Home
Tekstvak: Tekstvak: Noodtekens & seinen

Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater
Tekstvak: Navigatie
Tekstvak: Reddingsvest discipline
Tekstvak: Discipline
Tekstvak: Rivieren en kanalen
Tekstvak: Uit je doppen kijken