Bij een dreigende aanvaring ben je verplicht een geluidsein te geven.

Het hebben van een marifoon onthoudt je niet van deze verplichting.

Het is dan wel fijn te weten welk geluidssein en hoe je dit dient te geven.

Waarschuwingtekens en seinen zijn per reglement opgesteld en hebben elk hun eigen regels.

Bij de een 'mag je' bij de ander 'moet je tonen/laten horen', inhoudelijk komen er ook verschillen in voor.

 

Om deze reden zijn hier van drie reglementen Flyers beschikbaar.

Voor een compleet overzicht zie bij 'Veiliger varen'.

Tekstvak: Flyer Waarschuwingtekens en seinen BPR gebied
Tekstvak: Flyer Waarschuwingtekens en seinen RPR gebied

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN

Tekstvak: Flyer Waarschuwingtekens en seinen SRGM gebied

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen

Waarschuwingtekens & seinen

Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen