Tekstvak: WAARSCHUWINGTEKENS EN SEINEN
BPR

Doel: Bij dreigende aanvaring de juiste tekens en seinen weten te geven.

BPR Binnenvaart Politie Reglement

Bijkomende tekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden;
(ref. BPR artikel 3.18)
Een schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet, teneinde dit kenbaar te
maken, als bijkomende tekens zo nodig tonen:
's-nachts;
- rood of wit licht heen en weer zwaaien, of
- twee rode lichten boven elkaar. 
overdag;
- rode vlag of roodbord heen en weer zwaaien, of
- twee zwarte bollen boven elkaar, of
- een der algemene geluidsseinen. (BPR afdeling A bijlage 6)

Tekens van stilliggende schepen;
(ref. BPR artikel 3.20 lid 4)
Een kleinschip dat stilligt in een vaarwater moet voeren:
's-nachts;
- wit licht rondom schijnend.
overdag;
- zwarte bol rondom zichtbaar.

Geven van geluidsseinen;
(ref. BPR artikel 4.02 lid 2)
Een kleinschip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig geven:
- attentiesein
- ik kan niet manoeuvreren
- noodsein
- een der overige algemene geluidsseinen, of
- het mistsein.

Voor BPR algemene geluidseinen en uitvoering zie achterzijde Almanak deel II.

FLYER WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN BPR

Tekstvak: RPR

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lange stoot, of

vier korte stoten, of

herhaalde stoten of reeks klokslagen of

reddingsboeiTekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug

WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN

Tekstvak: BPR

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Waarschuwingtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen