Tekstvak: WAARSCHUWINGTEKENS EN SEINEN
RPR

Doel: Bij dreigende aanvaring de juiste tekens en seinen weten te geven.


RPR Rijnvaart Politie Reglement

Bijkomende tekens onmanoeuvreerbare varende schepen;
(ref. RPR artikel 3.18)
Een varend schip dat onmanoeuvreerbaar is moet zo nodig tonen:
's-nachts;
- rood licht heen en weer zwaaien.
overdag;
- rode vlag of roodbord heen en weer zwaaien, of
- een der RPR reglementaire geluidsseinen.
Dan wel zowel het een als het ander tegelijkertijd verrichten.

Geven van geluidsseinen;
(ref. RPR artikel 4.02 lid 2)
Kleine schepen mogen zo nodig geven:
- een der RPR algemene geluidsseinen. (vermeld in afdeling A bijlage 6)

Algemene geluidsseinen: 
(RPR Afdeling A bijlage 6 Geluidsseinen)
- attentie sein
- ik ga stuurboord uit
- ik ga bakboord uit
- ik sla achteruit
- ik kan niet manoeuvreren
- er dreigt gevaar voor aanvaring
Voor uitvoering deze geluidsseinen zie ook achterzijde Almanak deel II.

Niet alle BPR tekens en seinen zijn op RPR vaarwater van toepassing!

FLYER WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN RPR

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een lange stoot

1 korte stoot

2 korte stoten

3 korte stoten

4 korte stoten

reeks korte stoten

reddingsboei

WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN

Tekstvak: RPR
Tekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug
Tekstvak: BPR

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Waarschuwingtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen