Tekstvak: WAARSCHUWINGTEKENS EN SEINEN
SRGM

Doel: Bij dreigende aanvaring de juiste tekens en seinen weten te geven.


SRGM Scheepsvaart Reglement Gemeenschappelijke Maas

Bijkomende lichten onmanoeuvreerbare schepen;
(ref. SGRM artikel 3.18)
Een schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet zo nodig tonen: 's-nachts;
- rood of wit licht heen en weer zwaaien.
- een der SGRM reglementaire geluidsseinen geven.

Bijkomende dagtekens onmanoeuvreerbare schepen;
(ref. SGRM artikel 3.35)
Een schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet zonodig tonen: overdag;
- rode vlag of roodbord heen en weer zwaaien.
Het schip moet zo nodig tevens geven:
- een der SGRM reglementaire geluidsseinen.

Geven van geluidsseinen;
(ref. SGRM artikel 4.02 lid 2)
Een klein schip moet zo nodig geven: 
- attentie sein.
- ik kan niet manoeuvreren sein.
En mag zo nodig:
- een der SGRM reglementaire geluidsseinen geven.

Reglementaire geluidsseinen:
(SGRM artikel 4.02 lid 1)
- attentie sein
- ik ga stuurboord uit
- ik ga bakboord uit
- ik sla achteruit
- ik kan niet manoeuvreren
- er dreigt gevaar voor aanvaring
Voor uitvoering deze geluidsseinen zie ook achterzijde Almanak deel II.

Niet alle BPR tekens en seinen zijn op SGRM vaarwater van toepassing!

FLYER WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN SRGM

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een lange stoot

1 korte stoot

2 korte stoten

3 korte stoten

4 korte stoten

reeks korte stoten

reddingsboei

WAARSCHUWINGTEKENS & SEINEN

Tekstvak: RPR
Tekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug
Tekstvak: BPR

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Waarschuwingtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen