WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: kan mij dit overkomen
Tekstvak: KNRM
Tekstvak: crisis.nl
Tekstvak: waarom een draaiboek
Tekstvak: verantwoordelijkheid schipper

Watersport is voor ons een groot goed. Met allerlei soorten boten zoeken wij massaal het water op. Soms voor een uurtje varen tot aan vele weken toe. Dit heeft ook een keerzijde.

 

De kans dat je een noodsituatie overkomt is klein. Daar sta je ook niet dagelijks bij stil.

Toch zie je met regelmaat een watersport ongeval in het nieuws als daar slachtoffers bij te betreuren zijn. De KNRM reddingsrapporten laten zien dat dit geen uitzonderingen zijn.

Dit geldt niet alleen voor groot open water. Ook op rivieren, kanalen en onze kleine binnenwateren kunnen zich situaties voordoen dat je plotseling in een noodsituatie terecht gekomen bent.

 

Het gevaar zit vaak in het plotselinge karakter hiervan. Je wordt voor het blok gezet!

De ene schipper zal van nature correct weten te handelen en de situatie kunnen beheersen.

Een andere schipper zal bij onwetendheid of onkunde gaan twijfelen en/of is minder inventief wat hem te doen staat. Hierdoor bestaat de kans dat verkeerd of te laat gehandeld wordt en daarmee de situatie verslechtert, met alle gevolgen van dien.

 

Een calamiteit op het water heeft toch een heel andere dimensie dan op de vaste wal.

Ook ben je voor de hulpverlening meestal moeilijker bereikbaar.

Voordat hulpverlening je bereikt kan er al veel gebeurd zijn.

INLEIDING

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home

Inleiding

Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen