UIT JE DOPPEN KIJKEN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

VEILIGER VAREN

Het is bekend dat we op onze grote rivieren en kanalen (vaak druk en snelvarende beroepsvaart) goed uit onze doppen moeten kijken. Dat is eenvoudig gezegd. Hoe kijken we eigenlijk om ons heen? Wat heb je gezien met een keer rondkijken? Zien we wat het scheepvaartverkeer doet? Zien we dat groot schip aan sb wal, achter je gaan oplopen, terwijl je een krib nadert? Zien we het tegemoet komend groot schip inhouden ter voorbereiding om het zijwater, aan jou zijde, in te gaan en je de pas kan afsnijden? Zien we in het zijvaarwater over de dijk het mastje van een groot schip aankomen, terwijl je nog zo’n 300 meter voor het kruispunt bent en mogelijk tezamen op het kruispunt aankomen?

 

Kijken, Waarnemen, Gevolgtrekking en Anticiperen.

Kijken is één     : maar wat heb je gezien?

Waarnemen      : is de kunst van het zien.

Gevolgtrekking  : Zou dat groot schip vanuit je waarneming een ‘dreiging’ voor je    kunnen worden?

Anticiperen        : Vanuit je gevolgtrekking zou je zo nodig tijdig voorzorgmaatregelen kunnen nemen.

 

Een groot schip slaat nooit plotseling af, ruim van te voren is de schipper bezig met de voorbereiding hiervan om zijn schip in een goede uitgangspositie te krijgen voor het nemen van de bocht. De kunst van kijken is dit tijdig waar te nemen. Op een wijze dat je ontspannend kunt varen en toch alles rondom je heen in de gaten houdt.

 

Scan technieken

Aan de hand van voorbeelden laat ik een aantal kijk methodieken zien die kunnen helpen om uit je 'doppen' te kijken. Hiervoor gebruik ik een systematiek welke een totaalbeeld geeft en je tevens laat focussen op schepen die een dreiging voor je kunnen zijn met de minst mogelijke kijk inspanning zonder het overzicht te verliezen.

 

 

Tekstvak: scan technieken
Tekstvak: varen op kanalen en rivieren##
Tekstvak: Home
Tekstvak: Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: zij - en kruisende vaarwegen
Tekstvak: Gelderse IJssel
Tekstvak: bijzondere omstandigheden
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater
Tekstvak: Navigatie
Tekstvak: Reddingsvest discipline
Tekstvak: Discipline
Tekstvak: Rivieren en kanalen

Uit je doppen kijken