INLEIDING

In deze tijd worden wij bewuster gemaakt wat er om ons heen kan gebeuren. Onze landelijke bestuurders doen er veel aan om ons te behoeden voor onheil en proberen ons te informeren via crisis.nl welke maatregelen we dienen te nemen in geval van een calamiteit bij je in de buurt.

 

Op veel woon/werk/leef plekken worden risico inventarisaties gemaakt zoals b.v. bij bedrijven, openbare gebouwen, grote wooncomplexen, bioscopen, stadions enz. In ieder geval op plaatsen waar veel mensen samen komen. Om te bekijken wat er zou kunnen gebeuren en daarvoor een calamiteitenplan op te laten stellen. Zelf per afdeling worden soms risico inventarisaties gemaakt.

 

Landelijke, regionale en gemeente hulpdiensten hebben rampenplannen opgesteld. Regelmatig vinden er verschillende soorten oefeningen plaats om te kijken of de calamiteitprocedures voldoen aan het gestelde.

 

Dan denk je wat hebben het in Nederland toch goed voor elkaar, niet waar? Althans dat zou je denken. Helaas is dat niet altijd zo. Als er dan een grote calamiteit zich voordoet, blijkt het achteraf, keer op keer toch niet zo veilig te zijn.

 

Een grote factor hierin is bijna altijd de mens zelf. Hoe opgeleid, getraind en/of geinformeerd is men daarin. Waarom en wie heeft de nooduitgang op slot gezet? Wie heeft de brandslangkraan dicht gedraaid. Wie laat, ter viering, in een vol stadion duizenden papieren closetrollen uitgooien. Zo kun je een heleboel opnoemen.

 

Met andere woorden, alleen met een calamiteitplan is men er niet. Door de omvang van dergelijke gebouwen en hoeveelheid mensen die daar wonen of werken, is het niet altijd doorzichtlelijk. Waardoor het toch fout kan gaan en risico's toenemen. De mens speelt hierin een sleutelrol.

 

Pleziervaart.

Hoe staan we er zelf voor. Zijn we op alle mogelijke omstandigheden voorbereid. Hebben we een calamiteit plan in ons hoofd zitten. Niet alleen jij, maar weten jouw opvarende dit ook. Als het moment daar is, weet je zeker dat alles werkt zoals je bedoeld hebt?

 

In een noodsituatie is ook hier de mens bepalend in het verloop hiervan. Je hebt zelf de grondslag bepaald (scheeps- en veiligheidsuitrusting), wat voor plan heb je, welke prioriteiten stel je, hoe pak je het aan, enz. In ieder geval een heleboel zaken die invloed hebben op het verloop hiervan.

 

Tegelijk rust de verantwoordelijkheid en welzijn van je opvarende op je schouders.

Dit is een niet mis te verstaande primaire verantwoording van iedere schipper.

CRISIS.NL

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: kan mij dit overkomen
Tekstvak: KNRM
Tekstvak: crisis.nl
Tekstvak: waarom een draaiboek
Tekstvak: verantwoordelijkheid schipper
Tekstvak: < terug

Inleiding

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen