Voor mij stond vast, als schipper wil ik nimmer mijn gezin en opvarende blootstellen aan onnodige risico's. Ik wilde weten wat voor noodsituaties zich kunnen voordoen, hierop voorbereiden, en een plan van aanpak hebben.

 

Voor de Nederlandse binnenwateren zijn voor de pleziervaart nagenoeg geen wettelijke voorschriften t.a.v. veiligheiduitrustingen, laat staan calamiteiten procedures voor op je schip.

Wel zijn er richtlijnen. De KNRM geeft met de zeevast folders zeer goede aanbevelingen. Watersportbladen behandelen met regelmaat dit onderwerp. Branche belangen verenigingen geven advies. Ook worden er cursussen op dit gebied gegeven. Echter wat ik niet kon vinden was een verzameldocument van alle soorten noodsituaties bij elkaar, die mij kort en krachtig zegt wat te doen.

 

Dus zelf aan de slag gegaan. Voor de meest voorkomende noodsituaties is een basis proces opgesteld, met een stappenplan die kort en krachtig de uitvoering aangeeft, in een breed kader toepasbaar voor de pleziervaart. Dit zonder te verzanden in details van soort en type plezierjacht tot alle mogelijke verschillende omstandigheden. Door deze methode zijn de procedures makkelijker te onthouden.

WAAROM EEN DRAAIBOEK

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

INLEIDING

Tekstvak: < terug

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: kan mij dit overkomen
Tekstvak: KNRM
Tekstvak: crisis.nl
Tekstvak: waarom een draaiboek
Tekstvak: verantwoordelijkheid schipper

Inleiding

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen