TOELICHTING

Tekstvak: < terug

Wat voor soort hulpverlening wil je ontvangen.

 

Soort situatie

Wanneer zit je in een noodsituatie en wanneer 'niet' terwijl je toch graag hulp verlangt. Dit heeft te maken met de aard, omvang en omstandigheden van de situatie.

 

Definities.

Daar ik geen definities heb kunnen vinden, heb ik deze zelf gemaakt t.w.:

 

1. Nood situatie.

Een situatie die gevaar oplevert voor het schip en/of bemanning.

 

2. Overige hulpverlening

Een situatie die geen direct gevaar oplevert voor schip en/of bemanning.

 

Welke hulpverlening verlang je

Het is goed om vooraf daar over na te denken.

Als hulpmiddel deze 'flow chart'.

 

Wie roep je wanneer op

Nood situatie: zie Noodoproepen.

Overige hulpverlening: zie Overige hulpverlening.

 

Opmerking

Let wel, een 'Overige hulpverlening situatie' kan omslaan naar een 'noodsituatie'.

Schroom nimmer om op tijd naar een noodsituatie over te schakelen.

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

SOORT HULPVERLENING

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Soort hulpverlening

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen