Tekstvak: OVERIGE HULPVERLENING


Doel: Procedure voor het verhelpen van problemen die geen direct gevaar zijn voor schip en/of bemanning.


Algemeen
Prio I   : opvarende veilig/zeker stellen.
Prio II  : schip veilig/zeker stellen.
Prio III : kijk of je positie een gevaar voor de omgeving is.


1) Overtuig zekerheidsstelling Prio I t/m III.

2) Eventueel voor anker gaan.

3) Tracht eerst zelf het probleem op te lossen.

4) Afhankelijk aard en omvang kun je om assistentie verzoeken.

5) Denk eraan dat een klein probleem, uit kan groeien naar een noodsituatie.Bij wie om assistentie verzoeken
1. Mede watersporters.
2. Verhuurder.
3. Kustwacht centrum.
4. Centrale Meldpost IJsselmeer.
5. Betreffende blokkanaal/verkeerspost.
6. Algemeen alarmnummer.
7. Iedereen die wat kan betekenen.

FLYER OVERIGE HULPVERLENING

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

OVERIGE HULPVERLENING

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord

Overige hulpverlening

Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen