Inzicht, inventiviteit en het bij machte zijn adequate te reageren zijn in grote mate bepalend in het beheren van noodsituaties.

 

- Raak niet in paniek!

- Belangrijk is om het hoofd koel te houden.

- Probeer situatie te stabiliseren.

- Probeer de stand van zaken goed in te schatten en stel de juiste prioriteiten.

- Alarmeer meteen, tracht tevens hulp van nabij varende boten te krijgen.

- Spreek zo nodig opvarende luidt en duidelijk toe wie wat moet doen en houdt dit in de gaten.

- Blijf overzicht houden over het geheel!

 

Voorbereiding, inzicht in omstandigheden met daaraan verbonden mogelijke gevolgen en inventiviteit kunnen in ernstige situaties levensreddend zijn.

Op dit moment ben jij degene die de noodsituatie leidt! Jou calamiteiten kennis, taakverdeling en handelingen zijn mede bepalend van afloop situatie. Bij ernstige noodsituaties een zware last, maar zeker een uitdaging om je voor te bereiden op deze verantwoordelijke taak.

 

Priorirteiten

Prio I   : Opvarende veilig/zeker stellen.

Prio II  : Schip veilig/zeker stellen.

Prio III : Kijken of je positie een gevaar voor de omgeving is.

 

Persoonlijke veiligheid

Denk aan je eigen veiligheid tijdens een noodsituatie.

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

NOODSITUATIE LEIDEN

NOODSITUATIES LEIDEN

Tekstvak: kinderen & opvarende
Tekstvak: in afwachting redding

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding

Noodsituatie leiden

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen