FLYER NOODTEKENS & SEINEN BPR

Tekstvak: RPR

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: SRGM
Tekstvak: < terug

BPR

NOODTEKENS & SEINEN

Tekstvak: NOODTEKENS EN SEINEN
BPR

Doel: In geval van NOOD de juiste tekens en seinen weten te geven.


BPR Binnenvaart Politie Reglement


Noodtekens
(Ref. BPR artikel 3.30)
Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen:
- een licht rondzwaaien. ('s-nachts)
- een vlag rondzwaaien. (of ieder ander geschikt voorwerp)
- vuurpijlen, lichtkogels, parachute lichten of rookbommen.
- een vlag met daarboven of daaronder een bol of gelijkend voorwerp tonen.
- medische hulp inroepen. (4 korte stoten gevolgd door een lange stoot)


Geluidsseinen
(Ref. BPR artikel 4.01 lid 4 t/m 6)
Een in nood verkerend schip dat hulp wil inroepen mag laten horen:
- herhaalde lange stoten.
- reeks klokslagen. (reeksen ongeveer 4 seconde doen duren)
- reeks slagen metaal op metaal.


Voor uitvoering geluidsseinen zie achterzijde Almanak deel II.

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden

Noodtekens & seinen

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen