1) Flyers zijn bedoeld als leidraad om (ernstige) noodsituaties zo goed mogelijk te kunnen beheren.

 

2) Voor de meest voorkomende noodsituaties zijn basis processen opgesteld, met een stappenplan, die doeltreffend kort en krachtig de uitvoering aangeeft.

 

3) Zodanig opgesteld dat het in de meeste gevallen een zo groot mogelijk veiligheidsrendement oplevert.

- op de 1e plaats: het veiligstellen van opvarenden.

- op de 2e plaats: het veiligstellen van je schip.

- op de 3e plaats: je veiligstellen voor omgeving.

 

4) Deze processen zijn in een breed kader toepasbaar voor de watersport.

Dit zonder te verzanden in details van soort en type plezierjacht en verschillende omstandigheden.

 

5) Toelichtingen geven uitleg op de Flyer.

 

6) Dit zijn in beginsel basis processen om je verantwoord op weg te helpen.

 

7) Er kunnen altijd omstandigheden voordoen, dat naar eigen inzicht en goed zeemanschap, hiervan afgeweken dient te worden.

 

8) Door deze methode zijn de procedures makkelijker te onthouden.

 

9) Indien de schipper, door de noodsituatie niet bij machte is te reageren (slacht offer geworden), de bemanning de gelegenheid te geven correct te kunnen handelen.

 

10) Flyers zijn niet bedoeld te hanteren tijdens een noodsituatie,

zij moeten 'tussen de oren' komen te zitten.

 

11) Je zult er versteld van staan, indien je de Flyers in de boot aan binnenzijde toilet deur hangt, hoe snel iedereen aan boord de noodprocedures in zijn hoofd heeft zitten.

 

12) Flyers kun je downloaden, zie downloads.

 

Opmerking;

De site gaat niet in op EHBO.

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboeiTekstvak: download hier de Flyers

DOEL FLYERS

Flyers

Tekstvak:

Doel Flyers

Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak:  Veiliger varen