Datum

2008-mei

 

 

2011-mrt

Alleen wijzigingen Flyers worden bijgehouden.

Zoals hulpverlening processen kunnen veranderen (b.v. EHBO reanimatie methode) zal ook hier wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Met uitkomen website zijn alle voorgaande wijzigingen en herziene uitgaven op nul gezet en is dit nu de basis. Wijzigingen worden in de van toepassing zijnde Flyer aangegeven door 'W' van wijziging met een volgnummer. * geeft de regel in de flyer aan welke gewijzigd is.

nr.

W1

 

 

W2

Flyer

Man over boord

 

 

Alarmeerlijst

Wijziging

Toegevoegd:

Activeer zo nodig mob functie van

een digitaal systeem.

Blz telefoonnr walstations.

Op aanbeveling van

Eric (snelem)

 

 

Almanak Deel 1 (2011)

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

WIJZIGINGBEHEER

Flyers

Tekstvak: Tekstvak: Doel Flyers
Tekstvak: Soort hulpverlening
Tekstvak: Werkgebied hulpverlening
Tekstvak: Noodoproepen
Tekstvak: Alarmeerlijst
Tekstvak: Komst redders
Tekstvak: Schipverlaten
Tekstvak: Brand aan boord
Tekstvak: Man overboord
Tekstvak: Zinkend schip
Tekstvak: Overige hulpverlening
Tekstvak: Zoekplek hulpverlening
Tekstvak: Onmanoeuvreerbaar
Tekstvak: Noodtekens & seinen
Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen 
Tekstvak: Tekstvak: Veiliger varen
Tekstvak: Tekstvak: Home
Tekstvak: Inleiding
Tekstvak: Noodsituatie leiden
Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap